ahus_logo

 

Aluna har utarbeidet en rapport for Ahus som diskuterer utfordringer og forbedringer rundt IT tekniske innkjøpsrutiner og infrastruktur

For mer informasjon om prosjektet kan Bjørn Gregersen kontaktes på telefon 92 61 02 25.