Ellingsrudhjemmet er et topp moderne sykehjem som ble åpnet i mars 2017.

Aktiv Forsyning ble nå satt i drift og vil sørge for forsyning til 2 hovedlager og 7 internlager.

Vi gratulerer Oslo kommune og sykehjemsetaten med et flott nytt sykehjem