alpiq_logo

Alpiq er en av Nordens ledende kraftforvaltere med virksomhet og leveranser i alle de nordiske landene. Virksomhet er konsentrert omkring porteføljeforvaltning og rådgivning knyttet til kraftkjøp, og tilbyr i dag både clearingløsninger og helhetlige forvaltningskonsept hvor Alpiqs kunder kan handle på Nordpool.

Alpiq har utviklet en kundeportal for presentasjon av kundeinformasjon ved hjelp av et ekstranett, der kunden har en interaktiv portal for å finne all relevant informasjon om sitt kundeforhold hos Alpiq, gjøre endringer på relevante kundedata, samt kommunisere med Alpiqs kundekontakter. Aluna har vært med på å vidreutvikle denne ekstranett løsningen.

Følgende informasjon presenteres:

  • Porteføljerapporter
  • Markedsrapporter
  • Forbruk av strøm (volum) på tre nivåer; portefølje-, fakturasted-, og anleggs- (måler) nivå
  • Økonomiske tall

Som teknisk plattform for løsningen er det valgt Oracle Fusion Middleware 10g som applikasjonsserver, Oracle RDBMS 10g som database, iKnowBase som dokumentlager, og egenutviklede komponenter for visning av kundedata grafisk og tabularisk.