ascan_logo

 

aScan AS er et IT-selskap som leverer løningen Aktiv Forsyning. Aktiv Forsyning er et lagersystem som “styrer seg selv” og som forenkler og optimaliserer materiellbestilling for sykehjem, sykehus, hjemmetjenester og legevakter.

Aluna er hovedleverandør av konsulenttjenester til lagerstyringsløsningen AktivForsyning. Konsulenttjenestene innebefatter kurs og opplæring, prosjektstyring ved oppstart, vidreutvikling av løsningen og support.

aScan AS er et heleid datterselskap av Aluna AS.

For mer informasjon om prosjektet kan Bjørn Gregersen (926 10 225) kontaktes.