Kunder som vi jobber sammen med

Aluna er delaktige i prosjekter til kundene som er presentert under. Ta kontakt med oss for en gjennomgang av den kompetanse og erfaring hver enkelt av oss kan bidra med.

Kunder som benytter Aktiv Forsyning

Aktiv Forsyning er et lagersystem som styrer seg selv og som forenkler og optimaliserer materiellbestilling for sykehjem, sykehus, hjemmetjenester og legevakter. Følgende kunder benytter Aktiv Forsyning:

Aker legevakt er en av Oslos to kommunale legevakter.

Aktiv Forsyning sørger for leveranse til 7 lager

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Åråsveien Bo- og omsorgssenter er et sykehjem som holder til på Kjeller og har 44 sykehjemsplasser. Sykehjemmet har 75 ansatte. De innførte Aktiv Forsyning i januar 2012.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Asker og Bærum Legevakt holder til på Gjettum og dekker Asker og Bærum. De innførte Aktiv Forsyning i juni 2012.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Balke Bo- og Servicesenter er et sykehjem som holder til på Skreia består av 3 avdelinger. Bokolektiv for demente med 16 plasser, 25 omsorgsboliger og aktivitetsavdeling med dagplassbrukere. De innførte Aktiv Forsyning i april 2013.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Bjerke hjemmetjeneste holder til på Økern i Oslo.

Aktiv Forsyning leverer diverse medisinske forbruksmateriell til hjemmetjenestens lager.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Borre sykehjem i Horten kommune er et sykehjem med 48 plasser for pasienter med forskjellig grad av demens.

Aktiv Forsyning håndterer 5 lager for sykehjemmet

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Buen Omsorgssenter, som er en del av Melhus Omsorgssenter, holder til på Melhus kommune i Sør-Trøndelag.

Sykehjemmet har 34 plasser, og består av 4 avdelinger, fordelt på 2 enheter.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Colosseumklinikken medisinske senter er lokalisert på Majorstua i Oslo og er en kombinasjon av leger og legevakt.

Aktiv Forsyning betjener 2 lager hos Coloseumklinikken

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Dønski bo- og behandlingssenteret består av en mottaksavdeling, to sykehjemsavdelinger, et dagaktivitetssenter og en omsorgsbolig. Sykehjemmet har 32 plasser, alle har enerom.

På Dønski bo- og behandlingssenter ligger Bærum kommunes akutte døgnplasser, også kalt KAD (Kommunale akutte døgnplasser).

Aktiv Forsyning håndterer 5 lager på Dønski.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92610225

Drammen Legevakt holder til i Drammen og dekker kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Svelvik og Sande. De innførte Aktiv Forsyning i mai 2013.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Eidsvoll kommunale legevakt er lokalisert sammen med Vilberg Helsetun.

I forbindelse med omstrukturering av bygninger ønsker både sykehjemmet og Helsetunet å benytte seg av Aktiv Forsyning.

Aktiv Forsyning vil settes i drift desember 2015.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Ellingsrudhjemmet er et nytt sykehjem som åpnet i mars 2017. Bygget ligger i rolige omgivelser midt mellom boligblokker og skogholtet.

  • 80 somatiske langtidsplasser
  • 44 skjermete plasser for personer med demens
  • 22 psykiatriplasser
  • 46 dagsenterplasser

Aktiv Forsyning håndterer 9 lager på Ellingsrudhjemmet.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92610225

Finstadtunet er Ski kommunes nyeste sykehjem med til sammen 86 plasser. I tillegg er institusjonen et helsefremmende og forebyggende senter.

“Nye” Finstadtunet ble åpnet etter utbygging i mai 2014. Det forbyggende senteret gir helsefremmende og forebyggende tjenester til innbyggere i Ski, og inneholder stor treningssal med moderne treningsapparater, et utendørs treningsareale, varmtvannsbasseng og kultursal med kafedrift.

Aktiv Forsyning håndterer 6 lager på Finstadtunet

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92610225

Fjell Helse og omsorgsdistrikt yter både institusjons- og hjemmebaserte tjenester.
Fjell bo- og servicesenter har to avdelinger med til sammen 50 somatiske langtidsplasser.

Aktiv Forsyning håndterer 3 lager for medisinsk forbruksmateriell og renholdsartikler på Fjell

Fjellvoll Bo- og servicesenter ligger i Østre-Toten kommune hvor aScan er totalleverandør til alle sykehjem i kommunen.

Fjellvoll etablerte Aktiv Forsyning i mars 2014.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Follebu omsorgssenter ønsket sammen med Forset omsorgssenter og Tretten Sykehjem å koble seg på Lillehammer anbudet hvor det ble stilt krav til leverandørene at de skulle kunne levere varer via Aktiv Forsyning.

Follebu gikk i drift med Aktiv Forsyning i november 2015.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Forset omsorgssenter ønsket sammen med Follebu omsorgssenter og Tretten Sykehjem å koble seg på Lillehammer anbudet hvor det ble stilt krav til leverandørene at de skulle kunne levere varer via Aktiv Forsyning.

Forset gikk i drift med Aktiv Forsyning i november 2015.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Utviklingssykehjemmet Haugtun Omsorgssenter på Gjøvik tok beslutningen om å gå for Aktiv Forsyning sommeren 2015.

Omsorgssenteret vil benytte moduler for både internflyt og bestillinger mot leverandør fra Aktiv Forsyning.

Haugtun etablerer Aktiv Forsyning i januar 2016

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Horg Sykehjem ligger i Melhus Kommune i Sør-Trøndelag og består av  flere avdelinger; sykeavdeling, demensavdeling og dag- og aktivitetsavdeling. I tillegg har hjemmetjenesten, fysioterapeut og ergoterapeut sin base her.

Sykehjemmet vil innføre Aktiv Forsyning i løpet av 2015.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

 

 

Kapp Bo- og servicesenter ligger i Østre Toten Kommune, og innførte Aktiv Forsyning i april 2014.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Langerud Sykehjem er et sykehjem som holder til i Bydel Østensjø i Oslo og har 107 langtidsplasser fordelt på 6 avdelinger, 18 skjermede plasser for pasienter med demenssykdom, 18 kortidsplasser og 18 rehabiliteringsplasser. De innførte Aktiv Forsyning i juni 2013.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Legevakt Aker holder til i Osle på Aker sykehus. De innførte Aktiv Forsyning i oktober 2013.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Lillehammer Helsehus er et sykehjem som holder til på Lillehammer og har 173 sykehjemsplasser. De innførte Aktiv Forsyning i mai 2013.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Lillestrøm Bo- og Behandlingssenter er et sykehjem som holder til på Lillestrøm og har 76 sykehjemsplasser fordelt på 3 avdelinger. Sykehjemmet har 99 ansatte. De innførte Aktiv Forsyning i oktober 2011.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Moer sykehjem befinner seg i Ås kommune, og har både korttid og langtidsplasser.

Aktiv Forsyning vil i september 2015 implementeres på sykehjemmet.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Nedre Romerike Legevakt holder til på Lillestrøm og dekker kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Fet. Legevakten har 40 ansatte. De innførte Aktiv Forsyning i januar 2013.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Nesoddtunet Bo- og servicesenter vil i mai 2015 innføre Aktiv Forsyning på sitt sykehjem.

Sykehjemmet ligger sentralt plassert på Nesodden, med en praktfull utsikt over Oslofjorden fra sydvest til nordvest og inn mot Oslo. Det er en moderne institusjon, bestående av tre bygg (ferdigstilt i 1988, 2001 og 2012), og har hele 106 sengeplasser.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter innfører Aktiv Forsyning og Aktiv Pasient i mai 2015.

Disse vil håndtere legevakt, legekontor og sengepost på helsehuset.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Nygård Bo- og behandlingssenter gikk i drift med Aktiv Forsyning i september 2015. Både modul for internflyt av varer samt logistikk og bestillingsmodul mot eksterne leverandører brukes på Nygård.

Nygård bo- og behandlingssenter har 148 plasser fordelt på 13 kort- eller langtidsenheter.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Oslo Legevakt, som er hovedlegevakta i Oslo Kommune, tok i bruk Aktiv Forsyning i januar 2014.

Aktiv Forsyning brukes både til internflyt av produkter, samt bestillinger til leverandør.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Østre Toten sykejem holder til på Lena og har 80 sykehjemsplasser fordelt på 4 avdelinger. De innførte Aktiv Forsyning i april 2013.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Skedsmotun Bo- og behandlingssenter er et sykehjem som holder til på Skedsmokorset og består av 6 avdelingsposter. Sykehjemmet har 589 ansatte. De innførte Aktiv Forsyning i oktober 2012.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Skedsmotun enhet for lindrende behandling er et interkommunalt samarbeid mellom Ahus, og Skedsmo-, Rælingen-, Nittedal- og Lørenskog kommune. De holder til på Skedsmokorset og har 6 plasser. De innførte Aktiv Forsyning i januar 2013.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Solgården sykehjem holder til i Asker og har 69 langtidsplasseringsplasser og 8 korttidsplasser. De innfårte Aktiv Forsyning i september 2013.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Stalsberg Bo- og behandlingssenter er et sykehjem som holder til på Strømmen og består av 3 avdelinger. Sykehjemmet har 86 ansatte. De innførte Aktiv Forsyning i desember 2012.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Tretten sykehjem ønsket sammen med Follebu omsorgssenter og Forset omsorgssenter å koble seg på Lillehammer anbudet hvor det ble stilt krav til leverandørene at de skulle kunne levere varer via Aktiv Forsyning.

Tretten sykehjem går i drift januar 2016

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

I forbindelse med åpningen av Valdres Lokalmedisinske Senter, et 10000 m2 stort helsehus i Fagernes, ble Aktiv Forsyning innført. Aktiv Forsyning vil også omfatte demensomsorgen i Aurdal fra siste halvdel av 2015.

Senteret vil også innføre Aktiv Pasient i 2015.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

Volvat Medisinske Senter i Fredrikstad, som er et sykehus og helsesenter lokalisert sentralt i Fredrikstad, etablerte Aktiv Forsyning i november 2013.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.

 

Volvat Medisinske Senter, som ligger lokalisert i Oslo Sentrum, tok i bruk Aktiv Forsyning i januar 2014 i forbindelse med åpningen av senteret.

Senteret vil i 2015 også innføre Aktiv Pasient.

For mer informasjon, kontakt Bjørn Gregersen på telefon 92 61 02 25.