mime_logo

 

Prosjektet MIME har som mål å etablere grunnlaget for en helhetlig informasjonsforvaltning i Statens vegvesen.

”Interne og eksterne brukere skal kunne lagre, finne igjen og dele relevant informasjon på en enkel, sikker og effektiv måte”.

Strategi for helhetlig informasjonsforvaltning i Statens vegvesen ble vedtatt av vegdirektøren våren 2006. Helhetlig informasjonsforvaltning omfatter alle typer ustrukturert informasjon – i praksis alt som ikke ligger i tabeller og registre – og skal dekke behovet for datafangst, saksbehandling, distribusjon, lagring og arkivering av denne informasjonen.

Som teknisk plattform for dette arbeidet har Statens vegvesen anskaffet lagringsløsningen Documentum fra EMC og søkeløsning fra Fast.

Aluna deltar i arbeidet med å etablere en enhetlig informasjonsmodell i Statens vegvesen. I første omgang omfatter dette arbeidet å etablere en enhetlig og helhetlig informasjonsmodell for lagringsløsningen basert på Documentum fra EMC og søkeløsningen basert på Fast. I et lengre perspektiv planlegges det å utvide informasjonsmodellen til å bli en etatsovergripende standard.

Prosjekt for helhetlig informasjonsforvaltning i Statens vegvesen

For mer informasjon vises det til:

For mer informasjon om MIME prosjektet kan Bjørn Gregersen kontaktes på telefon 926 10 225.