pgs_logo

Petroleum Geo-Services (PGS) lager hvert kvartal en oppstilling over avsetning til bonus til ansatte og ledere i PGS. Bonusoversikten dekker alle de ca. 2500 ansatte på verdensbasis som arbeider i PGS.

Tidligere var dette en meget manuell prosess som tok lang tid hvert kvartal. Aluna har utvikles et system som genererer denne rapporten automatisk som en Excel rapport med tre deler: Hoved oversikt pr. business unit / department unit, detaljer for hver ansatt, samt en total oversikt over alle business unit / department unit.

Systemet henter data fra følgende kilder:
•PGS sitt HR system
•egen valutakurs fil

Alle underlagstall beholdes og lagres for historikk.

Som teknisk plattform for ble det valgt å benytte eksisterende Oracle miljø, der løsningen er realisert vhja. PL/SQL. Rapporten lages som en MS-Excel XML fil.