RoomSketcher

RoomSketcher utvikler produktet RoomSketcher® Home Designer

som er en interaktiv webløsning for tegning, innredning og generering av fotorealistiske og innbydende 2D og 3D
bilder av boliger og interiør. For bestilling, oppfølging og produksjon av plantegninger utvikles også
RoomSketcher Professional som er en komplett B2B løsning mot eiendomsmeglere og takstmenn.

Produktet tilbyr potentielle boligkjøpere muligheten til å innrede boligen interaktivt eller å
gjøre en virtuell oppussing av sin egen bolig.
RoomSketcher® Home Designer fungerer ved at man starter med en plantegning til en annonsert bolig, et ferdighus
eller eventuelt tegner sin egen bolig. Brukeren kan så møblere boligen ved å dra møbler,
tepper, etc inn i boligen, rotere og plassere der men ønsker. Når man er fornøyd med innredningen
kan man plassere et kamera i løsningen og ta et fotorealistisk bilde fra valgfri vinkel og høyde.

Med hjelp fra RoomSketcher Professional kan kommersielle partnere bestille interaktive plantegninger og 3D bilder
for bruk i prospekter og annonser.

RoomSketcher har også en internett portal for presentasjon av boliger, møbler og interiør samt
inspirasjonsprosjekter med mer. Her kan du registrere deg og se på boligene du har innredet og se hva andre har gjort.
For RoomSketcher er Aluna med på utviklingen av:

 • RoomSketcher® Home Designer
 • RoomSketcher® Professional
 • www.roomsketcher.com
 • Database og tjenestelag
 • Account og Single Sign On plattform
 • Integrasjonsstjenester for eksterne parter mot RoomSketcher®
 • REST Api for listing og henting av informasjon
 • Web Services for bestilling av tjenester
 • Applets som kan ebmeddes hos tredje part eller på sosiale medier
 • Rendering av 2D og 3D bilder og plantegninger
 • 3D Walk for å gå igjennom en bolig som et 3D spill i en nettleser eller på mobil
 • Integrasjonssløsning mot finn.no
 • Integrasjonssløsning mot Facebook

RoomSketcher® Home Desginer er en rik internettapplikasjon (RIA) utviklet i Adobe Flex.
MySQL benyttes som database løsning for hele systemet. Her benyttes også online replikering for ha slaver å lese fra.
Tjenestelag og integrasjonsløsninger for RoomSketcher® Home Designer og RoomSketcher Professional er utviklet med PHP.
Portalen er utviklet med WordPress.
Rendering av 2D plantegninger er utviklet i PHP.
Rendering av 3D bilder og plantegniner er utviklet i C++ og renderes i Ogre og 3D Studio Max.
3D Walk er utviklet i Unity.
Memcache og Varnish benyttes for caching av objekter og data i løsningen.
Amazon S3 og Amazon Cloud Front benyttes som Content Delivery Network.

For mer informasjon om prosjektet kan Erik Westad kontaktes på telefon 920 85 782.