Statens Lånekasse for Utdanning - Logo

Aluna deltar i Lånekassens omfattende moderniseringsprosjekt LØFT Modulis

Lånekassen har over 800 000 kunder, og forvalter om lag 100 milliarder i året. Formålet med utdanningsstøtten gjennom Lånekassen er å gi like utdanningsmuligheter for alle og sikre samfunnet kompetent og utdannet arbeidskraft. Gjennom Lånekassen dekker samfunnet en del av kostnadene for at den enkelte skal kunne ta den utdanning han/hun har evner og interesse for. Lånekassen er kjent for automatiserte løsninger og gode selvbetjeningsløsninger. Over 60% av alle saker går rett gjennom systemet, uberørt og usett av mennesker.

Lånekassen har igangsatt en omfattende modernisering av virksomheten for å oppnå bedre kundeservice og større effektivitet. Moderniseringsarbeidet er organisert i utviklingsprogrammet LØFT (Lånekassens Ønskede FramTid), som skal bidra til at flere overordnede mål oppnås.

Fra 2008 skal Lånekassens IKT-systemer skiftes ut. Utskiftingen er et omfattende prosjekt som vil føre til bedre service for kunder og samarbeidspartnere. Prosjektet vil gå over en 6 års periode, og skal ferdigstilles sommeren 2014, og Lånekassen har valgt å sette i gang nye tjenester steg for steg. De første nye tjenestene som gir bedre nettløsninger for de over 500 000 tilbakebetalerne i Lånekassen kom høsten 2009, og hele tilbakebetalingsløpet ble dekket i leveransen som kom våren 2011. Tjenester for å kunne saksbehandle tildelingssaker kom i leveransen våren 2013, og siste del er lånemodulen som leveres sommeren 2014. Det nye IKT-systemet er basert på Microsoft-teknologi.

Aluna deltar sentralt i dette prosjektet for Lånekassen ved å inneha roller som informasjonsmodell ansvarlig, teamleder for utvikling av konverteringsløsningen fra eksisterende system LIS, og testleder. I tillegg har Aluna innehatt roller som leder av teknisk støtte i den nye løsningen og serviceleder på produksjonssatte deler i noen perioder inntil fast personell er kommet på plass.

Gjennom rollen som informasjonsmodell ansvarlig skal Aluna bistå i arbeidet med å sikre at Lånekassens informasjon blir lagret på en effektiv og konsistent måte i den nye løsningen.

Gjennom rollen som teamleder for konvertering skal Aluna bistå i arbeidet med å sikre at data fra Lånekassens eksisterende system LIS blir tatt med inn i ny løsning. Prosjektet gjennomføres med metodikken scrum, og Aluna sin representant er sertifisert scrum master.

Gjennom rollen som testleder yter Aluna bistand til Lånekassen for å sikre kvalitet i leveransen – gjennom leveranseprosessen og ved endelig akseptanse ved overlevering av løsningen.

Gjennom rollen som leder av teknisk støtte yter Aluna bistand til Lånekassen for å sikre at utviklings- og testmiljøene er stabile og raske, slik at implementeringen og testingen av løsningen blir så effektiv som mulig. I denne rollen ligger også planlegging og gjennomføring av selve produksjonsettingen av ferdig løsning.

Gjennom rollen som serviceleder av forvaltning har Aluna gitt bistand til Lånekassen mhp planlegging og gjennomføring av releaser for allerede produksjonsatte deler av løsningen.

For mer informasjon om prosjektet kan Trond Tjønn kontaktes på telefon 909 25 628.