unikorn_logo

Unikorn hadde tidligere mange tjenester ut mot egne og samarbeidende anlegg (kornsiloer), men ingen tjenester ut mot selve kornprodusenten. Det ble derfor utviklet en egen produsentportal, der kornprodusenten kan logge seg på for å se sine avregningsdata som finnes hos Unikorn.

Produsentportalen dekker følgende:

 • Mulighet til å hente ut oppgjørsbrev som PDF
 • Vise leveransestatistikk:
  • Partihistorikk
  • Analyse data
  • Mulighet til å se denne statistikken pr. kornår, og pr. kalenderår
  • Vises som både tabeller og grafer
 • Vise produsent opplysninger som Unikorn har om produsenten
 • Vise kontaktinformasjon mot Unikorn for produsenten

Som teknisk plattform for denne produsentportalen er det benyttet Adobe Flex som front-end med et mellomvarelag implementert i eksisterende Oracle miljø, PL/SQL og PL/PDF.

Aluna utviklet hele denne løsningen for Unikorn, og har også et strategisk samarbeid for vedlikehold av de andre virksomhetskritiske løsningene til Unikorn, LOS (logistikksystem) og NorskKorn (avregningssystem).

For mer informasjon om prosjektet kan Trond Tjønn kontaktes på telefon 909 25 628.