llhhFlere sykehjem, legevakter og hjemmetjenester ønsker nå å benytte Aktiv Forsyning for å få god kontroll og fornuftig økonomi på innkjøp av medisinsk forbruksmateriell.  Det settes krav til leverandørene at de skal kunne levere Aktiv Forsyning til sine kunder

Som følge av at Lillehammer helsehus og Lillehammer hjemmetjeneste har hatt Aktiv Forsyning, ble det i forbindelse med anbudsforespørsel lagt inn ønske at leverandørene kunne levere varer via Aktiv Forsyning.

Omkringliggende kommuner ønsket å koble seg på Lillehammer anbudet, og valgte dermed også å gå for Aktiv Forsyning.

Dette er en voksende trend, noe vi i aScan og Aluna er glade for!